niedziela, 15 grudzień 2019 11:03

Rejestracja w systemie P1 - krok po kroku

E-recepta E-recepta

Przy pomocy Internetu jesteśmy wstanie załatwić większość spraw przebywając w domu. Dla osób korzystających z tego typu rozwiązań jest to duże ułatwienie i komfort przy załatwianiu, np.: kwestii urzędowych. Już niedługo będziemy mogli również skorzystać takiego rozwiązania przy korzystaniu z recepty. Ministerstwo Zdrowia, w ramach realizacji projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" wprowadziło system elektronicznej recepty.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące e-recepty znajdują się pod linkiem: http://4tune.pl/jak_dziala_e-recepta. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu ułatwienie korzystania z recept, zarówno pacjentowi jak i lekarzowi. E-recepta pozwoli na zaoszczędzenie czasu przy jej realizacji, zminimalizowane pomyłek przy wydawaniu niewłaściwych leków oraz rozwiązanie problemu z nieczytelnie wystawionymi receptami. Dodatkowo system ten ma zapobiec wystawianiu fałszywych recept oraz poprawić jakość wymiany informacji między pacjentem a lekarzem. Obowiązek korzystania z udostępnionego systemu e- recept wejdzie w życie z początkiem stycznia 2020 roku i spoczywa on na wszystkich uprawnionych lekarzach oraz na placówkach medycznych. Oznacza to, iż niedługo wszystkie szpitale, ośrodki oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarskie przejdą na e-recepty. Aby móc wystawiać e-recepty każdy uprawniony musi zostać zarejestrowany na specjalnie udostępnionej platformie P1. Okres rejestracji upływa z dniem 31 grudnia 2019 roku, po tym czasie rejestracja podmiotu medycznego nie będzie możliwa. Zapisanie się do systemu P1 jest dość proste i nie powinno sprawiać większych problemów. 

Początkowy etap rejestracji do systemu P1 różni się w zależności od struktury prawnej podmiotu. Dla podmiotów medycznego rejestracja odbywa przez założenie konta na platformie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Konto, po zalogowaniu, da możliwość złożenia wniosku o zarejestrowanie podmiotu w systemie P1 oraz wygenerowanie niezbędnych certyfikatów.

Przy rejestracji praktyki lekarskiej po zalogowaniu do w/w Rejestru, najpierw trzeba złożyć wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej. Po zrealizowaniu tego kroku pojawi się możliwość złożenia wniosku o rejestrację w systemie e-recepty. 
Złożenie wniosków wiąże się z nadaniem indywidualnych kodów OID. Kody te są odpowiedzialne za komunikację systemu, z którego korzysta lekarz z system P1. W chwili wystawiania recepty system będzie weryfikował, czy podmiot wystawiający jest do tego uprawniony. Ochrona tej komunikacji odbywa się przy zastosowaniu specjalnie wygenerowanych certyfikatów TLS oraz WSS. Stosowane tego typu zabezpieczeń jest obowiązkiem każdego wystawiającego e-recepty.

Ważną informacją jest to, iż każdy lekarz chcący wstawiać e-receptę musi posiadać specjalny certyfikat, za pomocą którego będzie mógł je podpisać. Więcej informacji na temat rejestracji oraz certyfikatów znajduje się pod linkiem: http://4tune.pl/platforma-p1-rejestracja-i-logowanie.

Więcej w tej kategorii: Hurtownia chemiczna Merkury »